Petice za normální svět – otevřeme Česko

JAK POSTUPOVAT? Pokud chcete otevřít petiční místo a pomoc se sbíráním podpisů pod petici, není potřeba žádný speciální souhlas. Vytiskněte si petiční archy a sbírejte podpisy. Je potřeba mít text petice k dispozici pro jeho prostudování. Pokud chcete petici jen podepsat, stačí si ji vytisknout doma nebo v práci, podepsat a zaslat na adresu Pivovar Malý Janek, Eškova 33, 262 23 Jince.

>> celý text petice ke stažení | petiční archy ke stažení | cedulka na dveře <<

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů

My živnostníci, podnikatelé a jejich příznivci tímto rezolutně vyjadřujeme zcela zásadně
odmítavý postoj k nařízení vlády České republiky, kterými došlo od 18. prosince 2020
k omezení našeho podnikání v ČR.

Autoři této petice si jsou vědomi složité situace způsobené bojem proti koronaviru Covid–19. Nikterak nezlehčují potřebu řešení celospolečenské krize, vyvolané touto epidemií. Jsou
ale přesvědčeni, že vláda řeší situaci nekoncepčně, nekompetentně a zcela chaoticky.
Jsme přesvědčeni, že vládní opatření jsou nesprávná, nezákonná, neúčelná a pro řadu oborů a
segmentů ekonomiky zcela likvidační. Vláda nechává svými kroky padnout stovky a tisíce
podnikatelů a živnostníků, na kterých v minulých třiceti letech stavěla ekonomika České
republiky své základy. Toto odmítáme, s tímto se nehodláme smířit.

Vláda absolutně selhala v jejím chaotickém boji proti koronaviru a zcela ignoruje zdravý́
rozum. Vláda popírá aktuální statistická data. Její opatření nevychází z žádné seriózní studie,
ani se neopírá o žádná relevantní data státních institucí. Naopak vláda zvyšuje represi vůči
nám, i našim zákazníkům. Tím nadále a hlouběji ničí náš stav a posiluje nedůvěru ve svá
rozhodnutí.

Dle akutálních údajů Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky (dále jen „ÚZIS“)
představují restaurační zařízení minimální riziko pro šíření nákazy. Vláda se tedy řídí
domněnkami, radami sociologů a popírá jasná fakta!

Represe má naopak opačný účinek. Policie zbytečně zvyšuje riziko nákazy, a to svými
kontrolami do podstatně méně rizikovějších restaurací! Uzavření restaurací, hotelů a dalších
živností je absolutně v rozporu s grafem ÚZIS. Je tak zcela evidentní, že vláda dlouhodobě
ignoruje podrobná data a tím zcela nesmyslně devastuje a likviduje tisíce živnostníků a
podnikatelů! Ať tak činí úmyslně, nebo z nedbalosti, kroky vlády jsou neomluvitelné!
Vláda bojuje systémem pokus – omyl. Bohužel náklady na její přešlapy a nekompetentní
rozhodnutí odnesou podnikatelé, živnostníci, jejich zaměstnanci, a nakonec jejich rodiny! Na
celý segment ekonomiky jsou ale napojeny další obory, další firmy a jednotlivce, dodavatelé
zboží a služeb. Dopad na jejich živobytí je zcela srovnatelný.

Když nemá vláda zdravý rozum, tak ho musíme mít my! Česká společnost je jako sud se
střelným prachem. Začalo to rebelií hostinských a rolbami na magistrále a zoufalé reakce na
sebe nenechají dlouho čekat. Pokud vláda neupraví svá rozhodnutí a opatření, nebudeme
stávající opatření respektovat. Jsou neodůvodněná, proto jsou nezákonná a likvidační.
Tímto vyzýváme vládu k následujícím krokům a revizi opatření:

Vláda musí okamžitě zrušit uzavření hotelů, restaurací, fitnescenter a ostaních
uzavřených živností a podniků. Je to předpoklad záchrany příjmů v zimní sezóně, které
ušetří obrovské finanční prostředky, pracovní místa a odvrátí bankroty českých
živnostníků a podnikatelů.

Vláda musí ušetřené prostředky ze státního rozpočtu investovat na ochranu nejvíce
postižených a rizikových skupin obyvatel, a to jsou senioři, klienti v sociálních
zařízeních a pacienti ve zdravotnických zařízeních, a další lidé se zdravotními obtížemi.

Vláda musí přehodnotit kompenzační opatření. Sanace nájmů a nákladů na zaměstnance,
nestačí. Každý podnikatel a živnostník má své fixní náklady.

Vláda musí s ohledem na vývoj epidemiologické situace nastavit kompenzační pravidla
minimálně do konce března roku 2021 a pro období následující. Zpětné a mnohdy
administrativně náročné kompenzace již zlikvidovaným živností a podniků nepomohou.

Požadujme pro společnosti a osoby výdělečně činné, postižené vládními opatřeními proti
koronaviru Covid–19, adekvátní finanční kompenzaci vypočtené z tržeb ze stejného
období v předchozím roce 2019 (platí i pro kompenzace v roce 2021) a dohodnuté se
zástupci zasažených oborů ekonomiky. Dále požadujeme, aby tato pomoc nebyla
podmiňována bezdlužností vůči státu.

Požadujeme, aby vláda ve finančních náhradách neopomenula i na ty podnikatelské
subjekty, které byly nuceny svoje podnikání v důsledku proticovidových opatření
ukončit. Tito podnikatelé nemají nyní nárok na nic a díky rozhodnutím státu jim zůstaly
toliko dluhy.

Covid 19 je prostě mezi námi a je mnohem chytřejší než my. Jen se s ním bude hůře bojovat
se zdevastovanou ekonomikou a lidmi, kteří jsou psychicky a finančně na dně!

Petiční výbor ve složení
Jiří Janeček, nar. 29. prosince 1973 – Eškova 33, 26223, Jince
Jakub Olbert, nar. 20. prosince 1972 – Nad Šeberákem 3, 148 00 Praha 4
Mgr. Radek Suchý, nar. 7. ledna 1975 – Pujmanové 52, 140 00 Praha 4
David Biksadský, nar. 14. listopadu 1986 – Masarykova 288, 286 01 Čáslav
Daniel Landa, nar. 4. listopad 1968 – V pevnosti 10/9, 128 00, Praha 2

Petici zasílejte na: Pivovar Malý Janek, Eškova 33, 262 23 Jince

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

Pozn.:
1) Tato petice bude po naplnění dostatečného množství podpisů předána: vládě ČR
2) Jakékoli sdělené osobní údaje všech osob podepisujících Petici budou využity
výhradně jen k petičním účelům a bude s nimi dále nakládáno dle pravidel nakládání a
ochrany osobních údajů a GDPR